Παράταση υποβολής εργασιών στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11-13 Οκτωβρίου 2019

Αγαπητή/έ συνάδελφε

Η Συντονιστική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Λάρισα 11 - 13 Οκτωβρίου 2019) σας ενημερώνει ότι, λόγω αιτημάτων συγγραφέων εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη την επιβαρυμένη από άποψη φόρτου εργασίας περίοδο, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία αποστολής εργασιών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 25η Ιουνίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: http://synedrio.eepek.gr/ και η υποβολή των εργασιών μπορεί να γίνει και από το http://synedros.eepek.gr .

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσες/οι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο συνέδριο ως κριτές των εργασιών του, μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι 31/05/2019 (ένταξη στην Επιτροπή Κριτών).

Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες στο συνημμένο αρχείο.

Από τη Συντονιστική Επιτροπή
 
Συνημμένο αρχείο: Παράταση υποβολής εργασιών στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11-13 Οκτωβρίου 2019