ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (θεωρία)

Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (θεωρία) θα αρχίσει να διδάσκεται από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Τμήματος