Προκηρύξεις για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών υποτρόφων και 407/80

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε τις προκηρύξεις για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών υποτρόφων και  ΠΔ 407/80 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Νέου  Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας