Νέα για Διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής

Νέα για Διαθέσιμες Θέσεις  Πρακτικής  Άσκησης.
 
 
 
Πρακτική μέσω ΈΣΠΑ
 
Πρακτική στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 
Πρακτική στην εταιρεία BSH.
 
Πρακτική στην εταιρεία Ε.Φωκά & Χ.Φωκάς Ο.Ε.