ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

 Η διάρκεια  υποβολής  των απαιτούμενων δικαιολογητικών για  μετεγγραφή  από ενστάσεις στο Τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  Πάτρας  είναι

από 11-12-2017  έως  14-12-2017 --- ώρα: 11:00 – 13:00

 

 

 

 

                                                                    

                Από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  Πάτρας