Γατομάτης : Εργαστήριο Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων

Οι εγγραφές για το εργαστήριο Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων θα γίνουν την Τετάρτη 16/10/2019 και   ώρα  15:00 στην αίθουσα Θ-12