Πιερρακέας Χ. Εργαστήριο Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες,

όποιοι από εσάς σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο του μαθήματος Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων και μέχρι την οριστικοποίηση των δηλώσεων παρακαλούνται να προσέλθουν στο Εργαστήριο ΛΟΓ-Α (2ος όρ. Κτίριο ΣΔΟ) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:\

Δευτέρα 13.00-15.00 (Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως και Ι)

Δευτέρα 17.00-19.00 (Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Κ, Λ και Μ)

Τρίτη 09.00-11.00 (Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Ν, Ξ, Ο και Π)

Τρίτη 11.00-13.00 (Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Ρ έως και Ω)