Ραφαηλίδης: ακύρωση μαθήματος

Το μάθημα "Στρατηγική Επιχειρήσεων" ΔΕΝ θα διεξαχθεί αύριο 30η Οκτωβρίου, μεταξύ ωρών 09:00-11:00, εξαιτίας ασθένειάς μου.

Αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τους συμμετέχοντες, προς το τέλος τρέχοντος εξαμήνου.

Ευχαριστώ,

Απόστολος Ραφαηλίδης