ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11/2019 12.00-14.00 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ

 

Γ. ΒΑΣΙΟΥ