ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Εργασία στο Μάθημα Θεωρίας: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Στο πλαίσιο του μαθήματος θεωρίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας αλλάζει, για διευκόλυνση των φοιτητών 

Νέα καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.

 

Ο διδάσκων

 

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος