Βάσιος: εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος «Γενική Λογιστική»

Οι εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος «Γενική Λογιστική» του κ. Ηλία Βάσιου θα διεξαχθούν στις  14, 15 και 16 Ιανουαρίου 2020 και στις αντίστοιχες ώρες των εργαστηριακών μαθημάτων που παρακολουθούσαν οι εκάστοτε φοιτητές.