Ραφαηλίδης: ακύρωση προηγούμενου μηνύματος

Τα τεχνικά προβλήματα που είχαμε στο eclass.upatras λύθηκαν και όλα τα μαθήματα που είναι ακόμα στο eclass.teiwest θα μεταφερθούν εκεί.
 
Το eclass.teiwest θα σταματήσει σύντομα να υποστηρίζεται.
 
Παρακαλώ αναμείνατε να κάνω τη μεταφορά σε ότι αφορά τον "Επιχειρηματικό Σχεδιασμό" και την "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα" και να αναρτήσω τους νέους συνδέσμους για την εγγραφή σας.
 
Α. Ραφαηλίδης