Εργαστήριο Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (εργαστήριο) παρακαλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο e-class του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διεύθυνση είναι 

https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA115/

 

Οι διδάσκουσες,

Βάσιου Γεωργία, Νικολοπούλου Ειρήνη