Διαδικασία Εξέτασης μαθήματος "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP" στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Στις εργασίες του μαθήματος "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP" στο eclass και 5 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης θα αναρτηθούν τα θέματα.

Τα θέματα θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης.

Κάθε φοιτητής, που έχει δηλώσει συμμετοχή (έχει αποστείλει τη φόρμα συμμετοχής στην διαδικτυακή εξέταση), θα κατεβάσει τα θέματα και θα έχει 1,5 ώρα να προετοιμάσει τις απαντήσεις σε δικό του έγγραφο.

Μέχρι το τέλος της εξέτασης θα πρέπει να ανεβάσει το γραπτό του (είτε έγγραφο word είτε ευκρινή φωτογραφία του γραπτού του) ως εργασία στο eclass.

Η ύλη του μαθήματος είναι στις διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο eclass.

Ο διδάσκων 

Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος