Διαδικασία Εξέτασης μαθήματος "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Η εξέταση του μαθήματος "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" θα είναι προφορική.

Η ύλη του μαθήματος είναι στις διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο eclass.

Ο διδάσκων 

Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος