ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην ημερομηνία υποβολής δηλώσεων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην ημερομηνία υποβολής δηλώσεων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής ή δηλώσεων αδυναμίας συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 είναι η 26/08/2020 και ώρα 23.55