Εξέταση Μαθήματος "Υπολογιστική Νοημοσύνη" της πρώην ΕΠΔΟ

Καλούνται οι φοιτητές /τριες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος "Υπολογιστική Νοημοσύνη" (πρώην ΕΠΔΟ του ΤΕΙ) στην εξεταστική του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μέσω των εργασιών του eclass του μαθήματος μια Υπεύθυνη Δήλωση ως εξής:

  1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξ΄ αποστάσεως διαδικασία εξέτασης, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις.
  2. Όσοι επιθυμούν να εξετασθούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξ΄ αποστάσεως διαδικασία εξέτασης, να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αδυναμίας Συμμετοχής στις εξετάσεις.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: 20/01/2021

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος