Εξέταση Μαθήματων "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP" και "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης"

Καλούνται οι φοιτητές /τριες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης" και "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP" στην εξεταστική του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μέσω των εργασιών του eclass του κάθε μαθήματος μια Υπεύθυνη Δήλωση ως εξής:

  1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξ΄ αποστάσεως διαδικασία εξέτασης, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις.
  2. Όσοι επιθυμούν να εξετασθούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξ΄ αποστάσεως διαδικασία εξέτασης, να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αδυναμίας Συμμετοχής στις εξετάσεις.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: 20/01/2021

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος