ΟΜΑΔΕΣ και Links για την εξέταση του μαθήματος ERP στις 26/01/2021

Στα έγγραφα του μαθήματος στο eclass, έχει ανέβει η λίστα με τις ομάδες και τα links (ZOOM) για τη συμμετοχή σας στην εξέταση στις 26/01/2021.

Οι ομάδες και τα links είναι σε αρχείο με όνομα ΟΜΑΔΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ERP-26012021.xlsx

Ο διδάσκων 

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος