Εξέταση Μαθήματος "Υπολογιστική Νοημοσύνη" της πρώην ΕΠΔΟ

Για την εξέταση του μαθήματος Υπολογιστική Νοημοσύνη, όσοι έχουν συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος να μπουν στο κάτωθι link του ΖΟΟΜ

https://upatras-gr.zoom.us/j/94158792212?pwd=bko4VWRVbStzeHFENng2Y3NNRGtyUT09

Η εξέταση λόγω περιορισμένου αριθμού φοιτητών είναι προφορική.

Ο διδάσκων 

Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος