Πτυχιακές Εργασίες με επιβλέποντα τον κ. Γιωτόπουλο

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν αναλάβει πτυχιακή εργασία με επιβλέποντα τον κ. Γιωτόπουλο, να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος με τίτλο "Πτυχιακές Εργασίες Γιωτόπουλος". Το μάθημα είναι κλειδωμένο και πρέπει να κάνετε αίτημα για να σας εγκριθεί πρόσβαση.

Η επικοινωνία με τις ομάδες εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και όλη η διαδικασία υποστήριξης των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιείται μέσα από το eclass.

Το link στο eclass είναι:

https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA217/

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος