ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Την Τρίτη 13/10/2015 δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστηριακό μάθημα Ειδικά Θέματα στη Στατιστική στις 9.00 με την κυρία Μιχοπούλου, λόγω προσωπικού προβλήματος της καθηγήτριας. Όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στη συγκεκριμένη εργαστηριακή ομάδα, μπορούν να παρακολουθήσουν το πρώτο μάθημα σε μία από τις ομάδες της κυρίας Μιχοπούλου τη Παρασκευή 16/10/2015.