Φοιτητές Ἐργαστηρίων Στατιστικῆς Ε1,2,4,6,7,8,10 Γ.Κακαρελίδη

Παρακαλοῦνται οι φοιτητες τῶν έργαστηρίων Εἰσαγωγῆς στὴν Στατιστική, Ε1,2,4,6,7,8,10 νὰ ἐγγραφοῦν στὸ μάθημα ΚΑΙ μέσω eclass (ΚΩΔΙΚΟΣ μαθηματος 589158) καὶ νὰ κατεβάσουν τὰ σχετικά ἀρχεῖα ἀπὸ τό ντοσιέ "Ἔγγραφα" τοῦ μαθήματος. Προσοχὴ οί φοιτητές τοῦ ἐργαστηρίου Ε4 , γιὰ αὔριο 23/2/16 μόνο, νὰ προσέλθουν γιὰ σχετική ἐνημέρωση στό Ε2 11:00-13:00