Αναβολή Εργαστηρίου Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Την Τρίτη 4/10/2016 δεν θα γίνουν η θεωρία και τα δύο εργαστήρια του μαθήματος
«Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων».

 

Τα μαθήματα αυτά θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

Ο διδάσκων

Παναγιώτης Μητρόπουλος