Εργαστήριο Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων (Ε -Λ2)

Το εργαστήριο "Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων" της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου 2017 στις 16.00 μμ με τον κ. Γιωτόπουλο δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτης υποχρέωσης του διδάσκοντα. Επιπρόσθετο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 στις 12.00 στην αίθουσα ΔΕ-Γ.