Θεωρία Τεχνητή Νοημοσύνη πρώην ΕΠΔΟ

Το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη της πρώην ΕΠΔΟ της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου 2017 στις 18.00 μμ με τον κ. Γιωτόπουλο δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτης υποχρέωσης του διδάσκοντα.