Μετάθεση Εργαστηρίου Ε9 Στατιστικῆς

** ΠΡΟΣΟΧΗ Το εργαστήριο Στατιστικῆς Β'Εξαμήνου Ε9, μετατέθηκε ἀπὸ Δευτέρα 10πμ ΣΕ ΤΡΙΤΗ 9πμ ** λόγῳ ἀλλαγῆς καθηγητοῦ. Συνεπῶς ἀρχίζει μαθήματα τὴν 21/2 ὥρα 9πμ. Ἡ αἴθουσα θὰ ἀναγράφεται στό πρόγραμμα ποὺ θὰ ἀναρτηθῇ τὴν 20/2 **