ΒΑΣΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ"

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, σας ενημερώνω ότι όποιος δεν έχει γραφτεί ακόμα σε κάποιο τμήμα, θα προσέλθει σε ένα από τα δύο νέα τμήματα (Δευτέρα 10.00-12.00 ΔΕ-Γ ή Τετάρτη 19.00-21.00 ΔΕ-Α) ενώ οι υπεράριθμοι στα ήδη υπάρχοντα τμήματα θα μεταφερθούν και αυτοί στα δύο νέα (ένα τμήμα θεωρείται υπεράριθμο όταν έχει περισσότερους από 20 εγγεγραμμένους φοιτητές). Οι υπεράριθμοι φοιτητές μπορούν να μεταφερθούν, αν θέλουν, με δική τους πρωτοβουλία αλλιώς ο κάθε διδάσκων θα επιλέγει κάποιους τυχαία για να τους μετακινήσει.

Βάσιου Γ.