Θεωρία Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Η θεωρία "Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων"  με νέο διδάσκοντα τον κ. Γιωτόπουλο, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, αλλάζουν ώρα, λόγω των νέων αναγκών του τμήματος.

Οι ώρες του μαθήματος από Τρίτη 18.00 - 21.00 αλλάζουν σε 19.00 - 22.00 κάθε Τρίτη στο Αμφιθέατρο.

Το νέο πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ τη Τρίτη 14/3/2017

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος