Πρακτική στο Λονδίνο

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο ενημερώνει για τη δυνατότητα αποδοχής Φοιτητών/τριών, στο πλαίσιο υλοποίησης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+.
Υπάρχει μάλιστα, δυνατότητα άμεσης έναρξης (Οκτ.2018),
Σοβαρά ενδιαφερόμενοι, παρακαλώ στείλτε μήνυμα.