Αντωνοπούλου Ηρα: Γραπτά στο μάθημα "Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων" ή "Ανάπτυξη Αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός"

Οι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στα μαθήματα:  "Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων" και "Ανάπτυξη Αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός" θα πρέπει να προσέλθουν την Τρίτη 2-10-2018  και ώρα 12:00 έως 13:00 στο γραφείο της κ. Αντωνοπούλου