Μιχοπούλου: Ανακοίνωση για τους φοιτητές των εργαστηρίων ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

Καλούνται όλοι οι φοιτητες των τμημάτων της Δευτέρας των εργαστηρίων ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΝΑ ΈΡΘΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Οκτωβρίου και από  τις 18.00 έως τις 19.00 στο ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤ ή Α για να ενημερωθούν για τα εργαστήρια.