Ανακοίνωση για τους φοιτητές που βρίσκονται σε λίστα αναμονής στα εργαστηριακά μαθήματα Επιχειρησιακή Έρευνα ή/και Ειδικά Θέματα στη Στατιστική

Τα μαθήματα για τα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν στα εργαστηριακά μαθήματα     

Επιχειρησιακή Έρευνα

και

Ειδικά Θέματα στη Στατιστική

ξεκινούν από Δευτέρα 5/11/2018

σύμφωνα με τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στο πρόγραμμα.

 

 

Όσοι φοιτητές  από τη λίστα αναμονής δεν προσήλθαν την Πέμπτη 1/11/2018

για να κατανεμηθούν στις εργαστηριακές ομάδες,  

να προσέλθουν στα εργαστηριακά μαθήματα τις μέρες και ώρες της επιλογής τους

ώστε να  γίνει η κατανομή τους στα τμήματα.