Ντεμίρης Κ.: Τελικές Εξετάσεις Εργαστηρίων

Στις 8, 9 και 10 Ιανουαρίου δεν θα διεξαχθούν τα Εργαστηριακά μου μαθήματα και Οι τελικές εξετάσεις  θα γίνουν από τις 15 Ιανουαρίου έως και 17 Ιανουαρίου.

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν την αντίστοιχη ημέρα και ώρα που είχαν το εργαστηριακό του μάθημα

 

Ντεμίρης Κώστας