Καναβός Α: Επαναληπτική εξέταση εργαστηρίου "Επιχειρηματικά Δίκτυα"

Οι φοιτητές που το μητρώο τους βρίσκεται στην επόμενη λίστα καλούνται την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30 στο εργαστήριο ΔΕ-Β για την επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου.

13291
13307
13383
13387
13409
13681
13694
13711
13739
13821
13822