Επικοινωνία Φοιτητών με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις Σχολές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Ασημακόπουλος Σπυρίδων