Πρακτική άσκηση με τηλεργασία (upd)

Με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚYA (Β 4899) αποφασίστηκε η αναστολή  κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική  παρουσία, συμπεριλαμβανομενης και της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Κατ εξαίρεση οι φοιτητές  που θα απασχοληθούν με τηλεργασία μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους

Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση εργοδότη στην γραμματεία  μεχρι ΤΡΙΤΗ 17/11 προκειμένου να εγκριθουν απο την συνελευση του Τμηματος