Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 ξεκινά 11/10/21

Τα μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης  και στα μεγάλα ακροατήρια, όπου η χωρητικότητα των αιθουσών δεν επαρκεί, θα παρέχεται εκτός της δια ζώσης και η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης τους