ΟΔΗΓΙΕΣ για να μπορείτε να συμμετάσχετε στην δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία.

Στο αρχείο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς θα συμμετάσχετε στην δια ζώσης εκπαιδευτική  λειτουργία.