ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Λογιστική Εταιρειών  θα πρέπει να βρουν στο αρχείο σε ποιο εργαστηριακό  τμήμα θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο τους

Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet θα πρέπει να βρουν στο αντίστοιχο αρχείο  σε ποιο εργαστηριακό  τμήμα θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο τους

Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Επιχειρηματικός Σχεδιασμός  θα πρέπει να βρουν στο αντίστοιχο αρχείο  σε ποιο εργαστηριακό  τμήμα θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο τους

Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων  θα πρέπει να βρουν στο αντίστοιχο αρχείο  σε ποιο εργαστηριακό  τμήμα θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο τους.

Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός  θα πρέπει να βρουν στο αντίστοιχο αρχείο  σε ποιο εργαστηριακό  τμήμα θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο τους.

Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  θα πρέπει να βρουν στο αντίστοιχο αρχείο  σε ποιο εργαστηριακό  τμήμα θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο τους.

Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Επιχειρησιακά Παίγνια   θα πρέπει να βρουν στο αντίστοιχο αρχείο  σε ποιο εργαστηριακό  τμήμα θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο τους.

 Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας   θα πρέπει να προσέλθουν σε κάποιο  εργαστηριακό τμήμα για να δηλωθούν σε κάποια εργαστηριακή ομάδα.

Οι φοιτητές που είναι στην λίστα αναμονής στο μάθημα Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας / Επικοινωνιακή Πολιτική  θα πρέπει να προσέλθουν σε κάποιο  εργαστηριακό τμήμα για να δηλωθούν σε κάποια εργαστηριακή ομάδα.