Αίθουσες διεξαγωγής εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

TA MAΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘ ΚΕΣ04 και ΚΕΣ01 και στις
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ,

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

    *Τρίτη 21/01 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
    *Πέμπτη 23/01 Διοικητική Λογιστική
    *Δευτέρα 27/01  Τεχνικές Προβλέψεων
    *Δευτέρα 27/01  Ειδικά Θέματα Βάσεων
    *Πέμπτη 06/02  Διεθνείς Σχέσεις και Θεσμοί

ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ