Εξέταση μαθημάτων παλαιού προγράμματος σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα παρακάτω
μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

«Χρήμα και Τραπεζική»


«Δημόσιο Λογιστικό »

 

θα εξεταστούν στις 6/2/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 - 16:00

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ