Πραγματοποίηση των μαθημάτων με τη χρήση συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ανακοίνωση

 

Μετά και τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α55/11-3-2020) και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με βάση σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο συναρτάται:

Στα πλαίσια αυτά, καλούμε τους φοιτητές του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών των πρώην τμ Διοίκησης του ΤΕΙ):

α) Να δημιουργήσουν λογαριασμό (εφόσον δεν διαθέτουν ήδη) στη πλατφόρμα του e-class και να εγγραφούν στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μαθήματα.

β) Να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν την εγκατάσταση και συμμετοχή σε σύσκεψη, με την εφαρμογή Skype https://sfb.sites.upnet.gr/attendee/.

* Η συμμετοχή σε διάλεξη/σύσκεψη θα πραγματοποιείται με την επιλογή συνδέσμου που θα αναρτάται από τους καθηγητές στο e-class.