ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Το μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ  στο νέο πρόγραμμα σπουδών είναι αντίστοιχο του Ειδικά Θέματα Στατιστικής, Στατιστική ΙΙ κλπ των παλαιών προγραμμάτων σπουδών