Αναβολή μαθήματος: Διοίκηση Λειτουργιών

 
Το μάθημα  Διοίκηση Λειτουργιών αναβάλλεται για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την έναρξη του