Αποτελέσματα κληρώσεων για ανάθεση πτυχιακών 1 και 2

Στο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα από τις διαδοχικές κληρώσεις της διαδικασίας ανάθεσης  πτυχιακών σε φοιτητές