Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

 

Αμοιβαία αλλαγή αιθουσών για τα εργαστηριακά μαθήματα που χρησιμοποιούσαν τα εργαστήρια ΣΤ' και ΚΕΣ-1.4 (Μ)  στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018