Προβλήματα με την συμμετοχή στην διαδικασία κλήρωσης πτυχιακών εργασιών

Οι φοιτητές που δεν μπόρεσαν να πάρουν μέρος στην κλήρωση για τις πτυχιακές επειδή είχαν πάρει πτυχιακή εργασία σε προηγούμενη διαδικασία, καλούνται την

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο γραφείο της προέδρου του Τμήματος κας Αντωνοπούλου Ήρας

 για εξέταση του προβλήματός τους.