Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων 2017-2018

Οι φοιτητές που ορκίζονται στις 3/7/2018 και 4/7/2018 θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στον πιο κάτω σύνδεσμο και μετά να προσέλθουν στην γραμματεία για τα διαδικαστικά της ορκωμοσίας. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5bQPVfSRbh6F22gqeVUYYCxEOeqJ4fyil7wR3muPSIaQEiw/viewform