Πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα Σάββατο 15-9-2018, στην διεύθυνση που υποβάλλατε την αίτηση σας, αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος.

 

Περίοδος υποβολής ενστάσεων έως και Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018